Skip to main content
Opruimen van

Zwerfvuil

Een schone buurt ligt voor het oprapen

Afval in onze openbare ruimte is een grote ergenis van velen, maar vooral de (vaak onzichtbare) impact op de flora en fauna. Dit vraagt om maatregelen. Aan de ene kant, en vooral, door minder afval in de natuur achter te laten en aan de andere kant door actief op te ruimen.

De gemeente maait bijvoorbeeld de bermen. Wanneer in die bermen plastic afval of blikjes liggen, zal de compost van het maaisel te veel restanten bevatten, hetgeen de bruikbaarheid ervan aantast.

Duurzaam Holten stimuleert samen met de gemeente het houden van opruimacties. Deelnemers aan zo'n actie krijgen dan bijvoorbeeld een handige grijper om het vuil op te rapen.

Een schoon Holten ligt voor het oprapen

Op zaterdag 14 October organiseert de stichting Duurzaam Holten inmiddels voor de zesde keer een zwerfvuilactie. 

 

We verzamelen om 11:00 uur bij bakkerij Nijkamp met koffie, thee en wat lekkers. Grijpers en vuilniszakken worden ter beschikking gesteld door de gemeente. 

Rond 14:00 uur zijn we weer klaar.

Bij de vorige edities hebben we steeds heel wat zwerfvuil opgehaald, maar we moeten het blijven doen, hoewel Holten wel steeds schoner wordt!

Wil je graag helpen om jouw buurt ook  op te ruimen? Doe mee en meld je aan via: zwerfvuil@duurzaamholten.nl onder vermelding van de benodigde attributen

Voor meer info ga naar www.duurzaamholten.nl