Opruimen van

Zwerfvuil

Een schone buurt ligt voor het oprapen

Afval in onze openbare ruimte is een grote ergenis van velen, maar vooral de (vaak onzichtbare) impact op de flora en fauna. Dit vraagt om maatregelen. Aan de ene kant, en vooral, door minder afval in de natuur achter te laten en aan de andere kant door actief op te ruimen.

De gemeente maait bijvoorbeeld de bermen. Wanneer in die bermen plastic afval of blikjes liggen, zal de compost van het maaisel te veel restanten bevatten, hetgeen de bruikbaarheid ervan aantast.

Duurzaam Holten stimuleert samen met de gemeente het houden van opruimacties. Deelnemers aan zo'n actie krijgen dan bijvoorbeeld een handige grijper om het vuil op te rapen.

World Cleanup Day

17 september 2022

Op zaterdag 17 september organiseerde stichting Duurzaam Holten voor de 4e keer een zwerfvuil actie. Ditmaal tijdens de wereldwijde ‘World Cleanup Day’.

© Stichting Duurzaam Holten. All rights reserved. | Privacyverklaring