Skip to main content

Isolerende beglazing

Veel (oudere) woningen zijn nog niet voorzien van dubbele isolerende beglazing. Dat is opvallend, want warmteverlies via enkel glas is zeer groot. Het is vaak zeer kosten-efficiënt om die ruiten te vervangen door isolerend dubbel glas of zelfs door drievoudig glas. (HR+ of HR++) Wanneer de bestaande kozijnen en ramen dat toelaten wordt enkel glas vervangen door isolerend glas. Waar deze oplossing niet haalbaar is om constructieve redenen (of esthetische in geval van bijvoorbeeld glas-in-lood ramen) kan met zogenaamde voorzetruiten worden gewerkt.

De verschillende soorten isolerende beglazing hebben allemaal hun specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Ook de prijzen van deze producten lopen sterk uiteen. Maar naast de isolerende werking en de prijs zijn nog meer zaken van belang. Bijvoorbeeld bij de vervanging van bestaande beglazing door nieuwe isolerende beglazing is ook de kwaliteit en de maatvoering van het bestaande kozijn belangrijk. Niet elk kozijn is geschikt voor bijvoorbeeld (Hoog-Rendements) isolerend glas.

In een offerte moet de leverancier nauwkeurig omschrijven wat hij gaat doen.