Laatste nieuws

Wat er speelt in Holten

Stuurgroep

Energietransitie gemeente Rijssen-Holten

30 november 2021

In de afgelopen maanden is er in onze gemeente een stevige discussie gevoerd over de invulling van de doelstelling met betrekking tot de Regionale Energiestrategie (RES). In die discussie ontstond er vooral veel weerstand over de plannen tot implementatie van windenergie. Het college heeft daarom besloten om het gesprek over de inpassing van windturbines te stoppen tot begin 2023 en de tijd te nemen om onderzoek te doen welke alternatieven er zijn voor windmolens. Het uitgangspunt met betrekking tot groene energie in 2030 staat vast. De weg daarnaar toe is echter, wat de gemeente Rijssen-Holten betreft, open.

In de afgelopen maanden heeft de gemeente in overleg met diverse groepen uit de samenleving een project opgezet dat de participatie moet vormgeven. In dit project zijn naast de gemeente de 3 stichtingen (Tegenwind, Leefbaar Beuseberg, DOENH), de industrie, LTO Noord, de handelsverenigingen, de stichting Duurzaam Holten (DH) en de energiecoöperatie Opgewekt Rijssen (OR) opgenomen in een stuurgroep. Daarnaast zijn een aantal werkgroepen gevormd met betrekking tot verschillende deelgebieden.

De werkgroep cijfers/data is als eerste gestart. Energy Watch heeft inmiddels de meest recente energiecijfers van RijsenHolten verzameld. Deze update van een eerder verschenen rapport is via onze website te downloaden (zie onderaan op onze Homepage).

DH en OR hebben besloten gezamenlijk in dit project op te trekken waarbij Duurzaam Holten beiden in de stuurgroep vertegenwoordigt.

© Stichting Duurzaam Holten. All rights reserved. | Privacyverklaring