Skip to main content

We doen het samen!

Heidewerk Holten

Om de heidevelden op de Sallandse Heuvelrug in stand te houden, is onderhoud nodig. Daarmee is al meer dan 20 jaar een groep vrijwilligers actief bezig in Holten. Zij verwijderen opgroeiende struiken en bomen van de heide. Dit gebeurt in overleg met Staatsbosbeheer. Als de struiken en bomen niet verwijderd zouden worden, zouden die heidevelden binnen een jaar of zeven dichtbegroeide bossen zijn. Het in stand houden van de heide is ook nodig voor de leefruimte van sommige dieren, zoals bijvoorbeeld de zandhagedis, de roodborsttapuit en de nachtzwaluw. Zo blijft de prachtige afwisseling tussen heide en bos op de Holterberg bewaard (verduurzaamd) en kunnen onze kinderen en kleinkinderen daarvan ook nog genieten.

Er zijn twee groepen heidewerkers: volwassenen en scholieren. Het heidewerk vindt plaats tussen begin oktober en half maart van elk jaar. Half maart begint het broedseizoen. Daarna laten we de heide weer over aan de dieren. Er wordt alleen handgereedschap gebruikt, zoals handzagen, kniptangen, schoppen en tousen.

Heidewerk voor volwassenen 

heidewerk volwassenenElke jaar tussen oktober en maart werkt een groep van gemiddeld 20 natuurliefhebbers 8 à 9 zaterdag ochtenden van 9.00 tot 12.00 uur aan het onderhoud van de heide. Aan het begin van het seizoen wordt een mail rondgestuurd met de data waarop gewerkt gaat worden. Het is niet verplicht om alle data mee te doen.

Je kunt je aanmelden voor het heidewerk door een mail te sturen naar onderstaand mailadres. Je wordt dan uitgenodigd om een keer mee te werken. Als het je bevalt kun je vaker komen. Als je vaker komt, word je aangemeld als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer.

 Contactpersonen:  Liet Boon, Camiel Versluis en Chris Lemmens (holterberg@heidewerk.nl)

Heidewerk voor scholieren

hiedewerk scholieren 1Alle basisscholen in Holten (ook Dijkerhoek) kunnen zich elk voor- en najaar inschrijven om met een of meer groepen leerlingen deel te nemen aan het heidewerk. Dat vindt plaats op een schooldag van 9.30 u tot 12.00u. De scholieren krijgen uitleg en werkinstructie van een aantal begeleiders. Bovendien krijgen zij tijdens de heidewerk-ochtend ook in kleine groepjes een rondleiding van een natuurdeskundige die informatieve verhalen vertelt over de natuur op de Holterberg. 

heidewerk scholieren 2De doelstelling van het heidewerk door de scholieren is niet om zoveel mogelijk werk te verzetten, maar om de kinderen op een leuke manier te betrekken bij de natuur op de Sallandse Heuvelrug. Waarschijnlijk gaan zij die natuur dan meer waarderen en hebben zij later - als volwassenen - meer oog voor de zorg, die de natuur nodig heeft, om zo mooi te blijven.

Contactpersoon: Liet Boon ( scholieren@heidewerk.nl )

 

Historie van de heide op de Holterberg

heidebeheer1De heidevelden op de Holterberg zijn in de middeleeuwen ontstaan doordat boeren het gebied intensief lieten begrazen door schapen. De schapen aten gras en alle kleine struikjes en boompjes , maar de heideplanten lieten ze staan. Daardoor konden de heideplanten zich vermeerderen. De schaapskudde keerde ’s avonds terug naar de potstal in het dorp.

Het Scheperspad (scheper=herder) tussen Holten en de Holterberg herinnert aan die tijd. De boeren hadden de schapenmest uit de potstal nodig voor de bemesting van hun rogge- en aardappelakkers. Dit systeem eindigde door de uitvinding en het gebruik van kunstmest vanaf ongeveer 1900. De schapen en hun mest werden overbodig. Het landschap van ervoor keerde terug: minder heide en met opslag van struiken en bomen. Bovendien werden door Staatsbosbeheer veel dennenbomen geplant voor de mijnbouw. Er bleven steeds minder heidevelden over en ze werden steeds kleiner.