Wie zijn wij ?

De stichting Duurzaam Holten is in 2011 opgericht door een aantal inwoners van Holten met het idee om concrete initiatieven te ontwikkelen rond het belang van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Daarnaast willen we laten zien dat er al veel initiatieven in onze regio zijn waarvan nog niet iedereen op de hoogte is.

 

Hoe werken wij ?

In de afgelopen jaren is een groep enthousiaste vrijwilligers betrokken geraakt bij de stichting. Zij staan klaar voor mensen die hun huis willen verduurzamen door het plaatsen van zonnepanelen of door middel van isolatie. Zij kunnen via Duurzaam Holten hun weg vinden naar een passende oplossing. Ook bedrijven kloppen steeds vaker aan voor adviezen op het gebied van verduurzaming.

Voor de scholen in Holten is Duurzaam Holten een enthousiaste partner voor educatieve initiatieven rond de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober. Zo konden de leerlingen van de Waerdenborch in gesprek gaan met Jan Terlouw (jaartal, verslag) en deden leerlingen van de Holtense basisscholen mee aan verschillende activiteiten op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit. (jaartal)

De stichting onderhoudt actief contact met de gemeente Rijssen-Holten en de provincie Overijssel en overige organisaties, zoals Natuur&Milieu of de Woonweter.

Op vragen naar duurzame oplossingen verwijzen wij naar relevante organisaties of bedrijven. Wij verwijzen bij voorkeur naar bedrijven in onze regio. Met deze bedrijven hebben wij contact gelegd en afspraken gemaakt over de wijze waarop klanten uit Holten worden behandeld. Uiteraard blijft de verantwoordelijkheid voor leveranties bij het bedrijf. Bij klachten kan SDH bemiddelen en bij een negatieve uitkomst stoppen met te verwijzen.

 

Verantwoording: 

De stichting is in 2011 opgericht door een aantal inwoners van Holten met als doel concrete initiatieven te ontwikkelen om de inwoners van Rijssen-Holten meer bewust te maken van het belang van duurzame oplossingen voor energie en natuur

Onze eerste actie was op gebied van de installatie van PVzonnepanelen. Een grote collectieve actie is uitgevoerd met steun van gemeente en provincie Om de ontwikkeling te stimuleren heeft de Stichting Duurzaam Holten een overeenkomst gesloten met een leverancier uit onze regio.

In datzelfde jaar werd gestart met de organisatie van een Streek- en Duurzaamheid evenement in het centrum van Holten. Bezoekers konden zich informeren over de nieuwste ontwikkelingen op gebied van wonen, bouwen, energiebesparing  en mobiliteit, maar ook op gebied van gezondheid en lokaal geproduceerd gezonde voeding.

Andere initiatieven werden gestart: zoals het maandelijkse repair-cafe; het heidebeheer op de Holterberg.

 

Het bestuur:

Hieronder staan de bestuursleden  achteraan van links naar rechts Rob Legdeur, Rob Regoort, Steven in't Veld en Ronald Brinks. Op de voorgrond staan Mieke Urff en Herman Kreijkes